Vad är brottsligt?

Som man hör redan på namnet, brottsligt, förstår man att det har med brott att göra. Det här är en faktasida där vi berättar om brott och brottslighet. 

Vad är brott?

Juridiskt innebär brott att man gör något som är förbjudet enligt lag. Finns det ingen lag som förbjuder det man gör eller vill göra är det motsatsvis alltså inte något brott och därmed inte brottsligt. 

Vad är brottsligt? 

Att dömas för brott

Om man är misstänkt för att ha begått ett brott betraktas man som oskyldig fram till dess att man döms för brottet. Normalt döms man i en domstol. Men man kan också dömas genom att man accepterar ett strafföreläggande om åklagaren "erbjuder" det och man erkänner brottet. Vid exempelvis vissa trafikbrott kan man också direkt på plats få böter av polisen om man begått brottet och erkänner det, som t. ex vid fortkörning. 

När man blivit dömd för ett brott får man en påföljd. Dvs ett "straff". Det kan vara fängelse, villkorlig dom, böter eller samhällstjänst. Om man dessutom begått ett brott som inneburit skada för någon är det normalt att man också döms att betala skadestånd. 

En dom som en domstol meddelar är offentlig vilket innebär att vem som helst kan begära ut domen från den aktuella domstolen. 

När hamnar man i brottsregistret?

Om man döms för ett brott registreras man i Polisens belastningsregister. Belastningsregistret är det som dagligdagss brukar kallas för brottsregister eller kriminalregister. Registret är inte offentligt vilket innebär att vem som helst kan inte vända sig till polisen för att få ut uppgifter. Hur länge man finns kvar i registret beror på svårigheten av det brott man dömts för och är beroende av vilken påföljd man fått. Har man t. ex dömts till dagsböter gallras man (försvinner) ur registret 5 år efter att man dömts - under förutsättning att man inte dömts för något nytt brott under den perioden. Döms man till dagsböter och villkorlig dom är man kvar i registret i 10 år. Du kan se hur länge man är kvar i brottsregistret här. 

Det är vanligt att vissa arbetstgivare begär ut ett registerutdrag. 

Vill du veta mer om brott och straff?

Vi har samlat bra och intressanta länkar om brott och kriminalitet på den här länksidan.