Ordlista brott och straff

Här har vi samlat fakta om och viktiga ord och begrepp kring brott - brottslighet - och straff. 

Allmän domstol

Dagsböter

Fängelse

Tingsrätt

Villkorlig dom

IT-brott

Sexualbrott 

Välkommen

Välkommen till www.brottsligt.nu.

Nyhetsbrev

Länkar