Ordlista brott och straff

Här har vi samlat fakta om och viktiga ord och begrepp kring brott - brottslighet - och straff. 

 • Allmän domstol - de allmänna domstolarna i Sverige består av tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen (HD). Även specialdomstolarna patent- och marknadsdomstolarna och mark- och miljödomstolarna tillhör dom allmänna domstolarna.
 • Dagsböter
 • Fängelse
 • Tingsrätt
 • Hovrätt
 • Högsta domstolen
 • Förvaltningsdomstol
 • Villkorlig dom
 • IT-brott
 • Sexualbrott 
 • Förundersökningsprotokoll (FUP)
 • Stämningsansökan
 • Åtal
 • Rättegång
 • Huvudförhandling (HUF)