Ordlista brott och straff

Här har vi samlat fakta om och viktiga ord och begrepp kring brott - brottslighet - och straff. 

  • Allmän domstol - de allmänna domstolarna i Sverige består av tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen (HD). Även specialdomstolarna patent- och marknadsdomstolarna och mark- och miljödomstolarna tillhör dom allmänna domstolarna.
  • Dagsböter
  • Fängelse
  • Tingsrätt
  • Hovrätt
  • Högsta domstolen
  • Förvaltningsdomstol
  • Villkorlig dom
  • IT-brott
  • Sexualbrott 
  • Förundersökningsprotokoll (FUP)
  • Stämningsansökan
  • Åtal
  • Rättegång
  • Huvudförhandling (HUF)